Blog de Lady-diiiz .
« .. P'tiitЄ adØlЄscЄntЄ, ЄxiigЄntЄ, lØiin d'ЄtrЄ bØssЄuzЄ, JustЄ P'tiitЄ parЄssЄuzЄ, Єn dЄhØrs d'La rЄaiiltЄy, quii N'pЄnsЄ Ka samuzЄr, FiillЄ bØrnЄy, Quii N'aiiMЄ pas tRavaiillЄY, Quii jØuЄ lЄs Dur d'ApArЄncЄ, MAiis Quii sØuffrЄ Єn siilЄncЄ, FiillЄ Quii pЄncЄ a sØn avЄniiR, MAiis Quii N'prЄn Pas la pЄiiNЄ d'LЄ BatiiR, cЄttЄ P'tiitЄ mЄuF là, c'Єst ЄXactЄmЄnt MØii .. »


[ Fermer cette fenêtre ]